Schrijf je in voor de optocht 2017
 • {content_title}

  {content_content}

  Nieuws

  Bronze Piëlhaas voor Mark Schapendonk

  10 februari 2019

  Bronze Piëlhaas voor Mark Schapendonk

  Het bestuur van Vastelaovesvereniging de Piëlhaas kent ‘de Bronze Piëlhaas’ dit jaar toe aan Mark Schapendonk.
  Mark is sinds hij in Venray kwam wonen continu actief geweest om zaken voor de gemeenschap en anderen te verbeteren. Hij heeft zich ruimschoots verdienstelijk gemaakt op sociaal en cultureel gebied.
  Rode draad in dit alles is dat het vaak gaat om pionierswerk, zoeken en verbinden en een basis opzetten is wat hem drijft. Als het eenmaal staat is het tijd voor een volgend project.

  Samen pionieren

  Het pionieren komt meteen tot zijn recht in de nieuwe wijk Veltum waar Mark en zijn vrouw zich vestigen. Ze vinden het belangrijk om zich in de gemeenschap te mengen en Mark sluit zich dan ook aan bij de Wijkraad, eerst als lid en later als voorzitter.
  Veltum is op dat moment een relatief nieuwe wijk waar veel zaken ontplooid worden. De wijkraad organiseert onder andere zeskampen, carnavalsfeesten en dansavonden. Op die manier verbinden ze de mensen in de wijk en krijgt de wijkraad ook draagkracht.
  Speerpunt is van begin af aan om ook een wijkcentrum te krijgen, hier zetten ze zich dan ook gelijktijdig vol voor in en met succes!
  Belangrijkste bij dit alles is vooral dat het heel leuk is. Samen aan de slag, nieuwe mensen leren kennen en zeer trots zijn op wat je met elkaar bereikt.
  Hoogtepunten zijn de festiviteiten rondom Veltum 750. Mark is voorzitter van het organiserend comité en samen zorgen zij voor een prachtig jubileumjaar!

  Op het moment dat zijn kinderen naar basisschool de Keg gaan breekt een nieuwe tijd aan voor het gezin Schapendonk. Als voorzitter van de ouderraad is Mark nauw betrokken bij de ontwikkeling van de jonge ietwat rebelse school. Kenmerkend voor de Keg in die jaren is bijvoorbeeld dat ze met de avondvierdaagse geen uniform dragen, iedereen mag dragen wat ze willen. Na een aantal jaren is het tijd om het stokje over te dragen aan anderen en zelf verder te kijken.

  Op basis van zijn werkervaring in de zorg wordt Mark als voorzitter betrokken bij de oprichting van het gehandicaptenplatform Venray. Hij zet het mee op poten en stort zich daarna in het volgende avontuur.

  Er komt een fractie van D66 in Venray, qua gedachtegoed sluit het goed aan en ook het idee om samen iets nieuws op poten te zetten spreekt Mark natuurlijk aan. Als voorzitter verbindt hij de jonge fractie en samen zoeken ze waar het kan de samenwerking met elkaar en met anderen om elkaar beter te maken. Na enkele jaren staat de fundering van D66 Venray, een mooi moment voor een nieuwe uitdaging.  

  Vanuit zijn werk in de zorg is hij nauw betrokken geweest bij de dementiezorg en hij heeft hij een goed beeld over hoe wij als maatschappij om moeten gaan met dementie:
  “Dementie is zo ingrijpend, je kunt de ellende niet ongedaan maken maar je kunt mensen wel helpen. Het is van het grootste belang dat mensen met dementie zo lang mogelijk mee blijven doen in de maatschappij. Daarom moet je anderen leren hoe met mensen met dementie om te gaan.”
  Dit is de drijfveer voor hem om voorzitter bij Alzheimer Noord Limburg te worden. Rond diezelfde tijd is hij als initiatienemer en voorzitter betrokken bij Logeerhuis Kapstok. Hij zet zich met hart en ziel in voor de totstandkoming van het Logeerhuis. Een plek waar mensen die thuis zorg en ondersteuning nodig hebben kunnen logeren zodat mantelzorgers even tot rust kunnen komen. Hierdoor hebben ze daarna weer alle kracht om voor hun geliefden te zorgen.

  Gemeenschappen beter geschikt maken voor mensen met dementie is wat hem ook nu nog drijft. Het meest recente wapenfeit is de oprichting van Venray Dementievriendelijk.
  Daarnaast is hij mede organisator geweest van de symposia van Hulp bij Dementie.

  Bij alle organisaties en initiatieven waar Mark bij betrokken is geweest heeft hij altijd samen gewerkt met een hechte club mensen. Vele van die mensen zijn goede vrienden geworden en zijn in de loop der jaren ook met dezelfde passie betrokken gebleven bij de diverse initiatieven. Samen hebben zij alles mogelijk gemaakt!

  De Piëlhaas feliciteert Mark Schapendonk van harte met de toekenning van de Bronze Piëlhaas. De Bronze Piëlhaas wordt op 16 februari tijdens Circus Mök uitgereikt.

  Terug

  {content_title}

  {content_content}

  {content_title}

  {content_content}