Schrijf je in voor de optocht 2017
 • {content_title}

  {content_content}

  {content_title}

  {content_content}

  APK

  De  “Ald Prinse Kompenej” Rooy is de officiële naam van de APK zoals vermeld in het “Protocol der Traditieën” van 2 februari 1964, de oprichtingsvergadering van de APK. In datzelfde stuk staat dat er een officiële erkenning is aangevraagd bij het bestuur van de Piëlhaas en dit, in haar vergadering van maart 1964, heeft bekrachtigd.
  De leden zijn oud-prinsen van de carnavalsvereniging de “Pielhaas”.

  Het doel van de APK is:

  1. Het onderhouden van de band tussen de oud–prinsen onderling, en het luister bijzetten aan de Venrayse vastelaovend. 
  2. Het stimulerend en desgewenst adviserend optreden ten aanzien van de organisatie van de  viering van de Venrayse vastelaovend. 
  3. Het minimaal één maal per jaar uitreiken van een waarderingsoorkonde eventueel met bijbehorende onderscheiding, aan een persoon ,groep of organisatie in binnen- of buitenland die zich naar de mening van de APK op bijzondere wijze heeft onderscheiden.

  De APK kent de volgende functies:

  D'n Kanselier (de voorzitter - Paul Rutten) van de APK en belast met de dagelijkse leiding. Hij vertegenwoordigt de APK in het algemeen bestuur van de Piëlhaas. Verder is de kanselier het aanspreekpunt voor alle externe contacten.

  D'n Daeken(Jan Arts) heeft de leiding bij alle interne activiteiten van de APK en hij vervangt de kanselier indien hij afwezig is.

  D'n Schriever (secretaris- Rob Arts) is belast met het maken van  het activiteitenschema, het opstellen van de agenda en de notulering van de vergaderingen. Hij verzorgt de in- en uitgaande post en is belast met het beheren van het archief.

  Caèntekèl (penningmeester - Henk Manders) is verantwoordelijk voor de financiële huishouding van de APK.

  Grootzegelbewaarder (William Artshandhaaft de tenuevoorschriften, de organisatie bij het naar buiten optreden en het vaststellen , in overleg met  het bestuur, van de ceremoniën. Hij ziet toe waar deze plaats vinden en dat  alles in overeenstemming is met de waardigheid van de APK.

  De APK vergadert iedere eerste maandag van de maand van september t/ m  april. Daarna heeft ze zomerreces. Slechts in gevallen van het hoogste staatsbelang zullen de Oud Prinsen worden verzocht hun zomerreces te onderbreken ter bijwoning van de betreffende sessie.