Schrijf je in voor de optocht 2017
 • {content_title}

  {content_content}

  {content_title}

  {content_content}

  Onderscheidingen van verdiensten

  ONDERSCHEIDINGEN VAN VERDIENSTEN
  (Uitgegeven door V.V. De Piëlhaas)

  De thans geldende onderscheidingen van verdiensten binnen V.V. De Piëlhaas zijn:

  • De Bronzen Piëlhaas,
  • De Wakkere Piëlhaas,
  • De Verenigingsonderscheiding van Verdiensten,
  • De Verenigingsonderscheiding van Verdiensten in Goud,
  • De Culturele Plaquette,
  • Het Zilveren Haasje,
  • Het Gouden Haasje,
  • de onderscheiding van Grootvorst respectievelijk Ridder.

  DE BRONZEN PIËLHAAS

  Waarom: met deze onderscheiding wil de vereniging haar waardering uitspreken voor hen die grote verdiensten hebben op sociaal en cultureel gebied binnen de Venrayse samenleving.

  De verdiensten dienen gekarakteriseerd te kunnen worden op het gebied van goed burgerschap en medemenselijkheid.

  Aangezien het hier de hoogste onderscheiding van V.V. de Piëlhaas betreft, dienen deze verdiensten te zijn vergaard gedurende een lange reeks van jaren én betrekking te hebben op de Venrayse gemeenschap in zijn algemeenheid of een groep uit deze gemeenschap.

  Zij moeten een meer serieus karakter hebben.

  Deze verdiensten moeten belangeloos en zonder enig financieel winstbejag zijn en niet op enig andere wijze (of slechts summier) gewaardeerd worden.

  Aan wie: een ieder die aan de gestelde criteria voldoet.

  Door wie: toekenning door het Algemeen Bestuur van de Piëlhaas, en uitreiking door de Vorst of bij diens ontstentenis door de Voorzitter van de vereniging.

  Bij kandidaatstelling of voordracht vanuit een commissie dient een motivatie aangeleverd te worden.

  Hoe vaak: in principe eenmaal per seizoen.

  Waarmee: Bronzen Piëlhaas-sculptuur waarin naam en datum worden gegraveerd alsmede een draagmedaille, vergezeld van een bul.


  DE WAKKERE PIËLHAAS

  Waarom: met deze onderscheiding wil de vereniging haar waardering uitspreken voor hen die grote of opvallende verdiensten hebben op educatief en/of charitatief gebied alsmede op het gebied van het verenigingsleven of anderszins opvallende inzet voor de Venrayse samenleving.

  De verdiensten dienen betrekking te hebben op de Venrayse gemeenschap of een groep uit deze gemeenschap én te passen binnen het motto van V.V. de Piëlhaas; Piëlhaas blief wakker.

  De tijdsduur van deze verdiensten is van minder belang, doch hierbij moet wel een redelijke termijn in acht genomen worden.

  Deze verdiensten moeten belangeloos en zonder enig financieel winstbejag zijn en niet op enig andere wijze (of slechts summier) gewaardeerd worden.

  Aan wie: een ieder, die aan de gestelde criteria voldoet.

  Door wie: toekenning door het Algemeen Bestuur van De Piëlhaas, en uitreiking door de Vorst of bij diens ontstentenis door de Prins.

  Hoe vaak: in principe eenmaal per seizoen, hogere frequentie kan bij wijze van uitzondering. Jaarlijkse uitreiking is geen must.

  Om devaluatie van deze onderscheiding tegen te gaan, is het soms beter om geen uitreiking te doen dan krampachtig te zoeken naar een kandidaat.

  Waarmee: keramische Piëlhaassculptuur op houten voetstuk voorzien van een koperen plaatje met de naam van de onderscheiding, vergezelt van een bul.


  DE VERENIGINGSONDERSCHEIDING VAN VERDIENSTEN

  Waarom: voor het langdurig (minimaal 11 seizoenen of langer) verrichten van activiteiten voor het welslagen van de Venrayse vastelaoves-viering.

  Aan wie: elke oprechte vastelaovesvierende, die door de vereniging als ware Piëlhaas gekenmerkt kan worden. M.a.w. het lidmaatschap van de vereniging is geen "must".

  Door wie: toekenning door het Algemeen Bestuur van de Piëlhaas, en uitreiking door de Vorst, de Prins of de Voorzitter.

  Hoe vaak: geen beperking; gedacht wordt aan ongeveer 5x per seizoen.

  Waarmee: een zilverkleurige draagmedaille met een geëmailleerd logo van V.V. de Piëlhaas, aan een rood-wit lint, gegraveerd met naam en datum.


  DE VERENIGINGSONDERSCHEIDING VAN VERDIENSTEN IN GOUD

  Waarom: een zeer langdurige actieve periode (minimaal 22 seizoenen of langer) waarin activiteiten voor het welslagen van de Venrayse vastelaoves-viering zijn verricht.

  Aan wie: elke oprechte vastelaovesvierende , die door de vereniging als ware Piëlhaas gekenmerkt kan worden. M.a.w. het lidmaatschap van de vereniging is geen "must". In de regel zal de kandidaat al in het bezit zijn van de Verenigingsonderscheiding.

  Door wie: toekenning door het Algemeen Bestuur van de Piëlhaas, en uitreiking door de Vorst, de Prins of de Voorzitter.

  Hoe vaak: geen beperking; gezien de voorwaarde mogelijk niet eens ieder jaar.

  Waarmee: een vergulde draagmedaille op een eveneens vergulde plaquette, voorzien van een geëmailleerd logo van V.V. de Piëlhaas aan een blauwfluwelen lint, gegraveerd met naam en datum.


  DE CULTURELE PLAQUETTE

  Waarom: voor culturele activiteiten, passend binnen de Venrayse vastelaoves-viering.

  Aan wie: aan één of meer leden van het orkest, uit te reiken bij het jaarlijkse Vastelaoves-concert, aan een Rooyse Joekskapel tijdens hun elfjarig bestaansjaar, of aan degene die culturele verdiensten heeft voor de Venraysevastelaoves viering.

  Door wie: toekenning door het Algemeen Bestuur van De Piëlhaas, en uitgereikt door de Vorst, de Prins of de Voorzitter.

  Hoe vaak: geen beperkingen.

  Waarmee: een keramische draagplaquette met rood-wit lint.


  HET ZILVEREN HAASJE

  Waarom: bij het bereiken van een minimaal vierjarig actief lidmaatschap van het Bestuur en/of Raad van XI.

  Aan wie: leden van Bestuur en Raad van XI.

  Door wie: toekenning door het Algemeen Bestuur van De Piëlhaas, en uitreiking door de Vorst, de Prins, de Voorzitter van de vereniging of een lid van het dagelijks bestuur.

  Hoe vaak: geen beperkingen.

  Waarmee : verzilverde draagspeld met Piëlhaasafbeelding.


  HET GOUDEN HAASJE

  Waarom: bij het bereiken van een minimaal achtjarig actief lidmaatschap van het Bestuur en/of Raad van XI.

  Aan wie: leden van Bestuur en Raad van XI.

  Door wie: toekenning door het Algemeen Bestuur van De Piëlhaas, en uitreiking door de Vorst, de

  Prins, de Voorzitter van de vereniging of een lid van het dagelijkse bestuur.

  Hoe vaak: geen beperkingen.

  Waarmee: vergulde draagspeld met Piëlhaasafbeelding.


  GROOTVORST

  Waarom: zeer bijzondere verdiensten m.b.t. het welslagen van de vastelaoves-viering.

  Aan wie: aftredende Vorsten met belangrijke staat van dienst.

  Door wie: toekenning door de ledenvergadering van de Piëlhaas, en uitreiking door de Voorzitter van de Vereniging.

  Hoe vaak: geen beperkingen, gedacht wordt aan een zeer lage frequentie.

  Waarmee: plaquette met inscriptie, sjerp en een kieps gelijkvormig aan een bestuurskieps.


  RIDDER/ERELEDEN

  Waarom: zeer bijzondere verdiensten m.b.t. het welslagen van de Vastelaoves-viering.

  Aan wie: leden van de vereniging met een zeer belangrijke staat van dienst.

  Door wie: toekenning door de ledenvergadering van V.V. de Piëlhaas, en uitreiking door de Voorzitter van de Vereniging.

  Hoe vaak: geen beperkingen, gedacht wordt aan een zeer lage frequentie.

  Waarmee: plaquette met inscriptie, sjerp en een kieps gelijkvormig aan een bestuurskieps.