Schrijf je in voor de optocht 2017
 • Senatoren convent

  Wat is dat?
  Het Senatoren Convent bestaat uit een elftal mannen waarvan gezegd kan worden dat zij uit hoofde van hun “vastelaovesverleden”, hun vertegenwoordiging namens een “vastelaovesgeleding”, (denk aan De Piëlhaas, D’n Hazekeutel, de Vorstenraod, de APK, de RvXI en de AAR) hun leeftijd en gezond verstand, toezicht kunnen houden op de Vastelaovesviering in z’n algemeenheid en het behoud van de culturele vastelaovesnormen en waarden, ceremonie en protocol in het bijzonder.

  Wie zijn dat?
  De huidige Senaat bestaat uit de volgende “oud” vastelaovesgedienden;

  • Harrie van den Bergh
  • Jan Broeren (secretaris)
  • Sjef Keijzers
  • Frank Nelissen
  • Leon Jeuken
  • Paul Spronken (voorzitter)
  • Loek de Veen (penningmeester)
  • Bert Janssen
  • Toon Kateman
  • Jan van Gogh
  • Godfried Hendricx
  • Rutger van Doorn

  Senatoren worden voorgedragen door Vastelaovesvereniging de Piëlhaas aan de Senaat, vervolgens in de ledenvergadering van De Piëlhaas benoemd en op vastelaoveszaoterdagaovend geïnstalleerd.
  Er zijn elf Senatorenelk met een maximale zittingstermijn van elf jaar.

  Wat doen ze?
  Doen zich onverhoopt substantiële problemen voor binnen De Piëlhaas of D’n Hazekeutel dan wordt de Senaat ingeschakeld. Zo is de Senaat, als adviesclub, ook ontstaan en wel 1969 op verzoek van het toenmalige Venrayse Gemeentebestuur. De Senaat geeft gevraagd en ongevraagd advies, treedt op als belangenbehartiger van de vastelaovescultuur en kan belast worden met speciale vastelaovesprojecten.

  Zo adviseert de Senaat bij belangrijke benoemingen (Voorzitter, Vorst e.d.) bij het toekennen van belangrijke onderscheidingen (Bronzen en wakkere Piëlhaas e.d.) treedt desgevraagd op als representant van De Piëlhaas en zijn gastheer bij Circus Mök, Prinse Proklemasie, en het “afnemen” van de optochten.

  De Senaat organiseert het Zondagmiddag diner, levert permanent een lid van de kascontrole commissies, en levert de voorzitter van de Stichting beheer en instandhouding van de Vastelaoveshal. De hal die zij zelf “om niet” realiseerden ten behoeve van de Prinsenwagens van “De Piëlhaas” en “D’n Hazekeutel”.

  Hoe doen ze dat?
  De Senaat vergadert een zestal keren per jaar. Vier maal binnen het Vastelaovesseizoen, eenmaal daaraan voorafgaand (planning) en eenmaal na afloop (evaluatie). Het uitwisselen van notulen en het elkaar uitnodigen bij vergaderingen zorgt voor een goede communicatie met alle andere geledingen van de Vastelaovesverenigingen, maar Senatoren vieren vooral zelf ook Vastelaovend.

  Ze doen dat natuurlijk op een “voorbeeldige” manier.

  Je treft ze met partners bij de Prinsproklemasie en op Circus Mök, bij de installatie van de Prins, in de Vastelaovesmis en op de Prinserecepties. Kortom je kunt ze tegenkomen vanaf de opening van het vastelaovesseizoen (11-11) tot en met de sluiting als aswoensdag begint en zij hun assenkruisje halen.

  De Senaat is verder ’n autonome (onafhankelijke) “instantie” die zichzelf in commissies organiseert.

  Zo kennen we de commissies Kleding, P.R., Gasheerschap, Diner, Lunch, Briefpapier, Financiën enz. en uiteraard alles “overkoepeld” door een dagelijks bestuur. President, Secretaris en Penningmeester.

  Desondanks willen Senatoren Vastelaovend in het juiste perspectief blijven zien. Ze realiseren zich dat het vooral een “einde winter feest” is en dus ter verhoging van de feestvreugde goed georganiseerd moet worden maar niet al te serieus genomen mag worden en dat alles onder het aloude VenrayseVastelaovesmotto: “PIËLHAAS BLIEF WAKKER!”.