Schrijf je in voor de optocht 2017

 • Warning: Attempt to read property "content_title" on bool in /data/cms/releases/470/core/core/core.func.php on line 2149

  Senatoren convent

  Senatoren van De Piëlhaas en D’n Hazekeutel

  Wat is dat?

  Het Senatoren Convent bestaat uit een elftal mannen waarvan gezegd kan worden dat zij of verkozen zijn uit hoofde van hun “Vastelaovensverleden”, hun vertegenwoordiging namens een “Vastelaovensgeleding” (denk aan De Piëlhaas, D’n Hazekeutel, de Vorstenraad, de APK, de RvXI en de AAR) of uit algemeen maatschappelijke betrokkenheid, waarbij zij zich inspannen op het toezicht houden op de Vastelaovesviering in z’n algemeenheid en het behoud van de culturele Vastelaovesnormen en waarden en ceremonie en protocol in het bijzonder.

  Wie zijn dat?

  De huidige Senaat bestaat uit:

  • Sjef Keijzers (voorzitter)
  • Rutger van Dooren (penningmeester)
  • Jan Broeren (secretaris)
  • Harrie van den Bergh
  • Joost van der Weiden
  • Frank Nelissen
  • Leon Jeuken
  • Bert Janssen
  • Toon Kateman
  • Jan van Gogh
  • Godfried Hendricx

  Voor de aanstelling van een nieuwe senator, doen de senatoren een voordracht aan Vastelaovesvereniging De Piëlhaas. De senator wordt vervolgens in de algemene vergadering van Vastelaovesvereniging De Piëlhaas benoemd. De maximale zittingstermijn van een senator is elf jaar.

  Wat doen ze?

  Doen zich onverhoopt (substantiële) problemen voor binnen De Piëlhaas of D’n Hazekeutel dan wordt de Senaat ingeschakeld. Zo is de Senaat, als adviesorgaan, ook ontstaan en wel in 1969 op verzoek van het toenmalige Venrayse Gemeentebestuur. De Senaat geeft gevraagd en ongevraagd advies, treedt op als belangenbehartiger van de vastelaovescultuur en kan belast worden met speciale Vastelaovesprojecten (b.v. Vastelaoveshal).

  Daarnaast adviseert de Senaat bij het toekennen van belangrijke onderscheidingen (Bronzen en Wakkere Piëlhaas e.d.) treedt desgevraagd op als representant van De Piëlhaas of D’n Hazekeutel en is de Senaat gastheer bij Circus Mök, de Prinse Proklemasie, en het “afnemen” van de optochten.

  De Senaat organiseert op Vasteloaves zondagmiddag de senatorenlunch, levert permanent een lid van de kascontrole commissie van De Piëlhaas en levert de voorzitter van de Stichting beheer en instandhouding van de Vasteloaveshal. Daarnaast heeft zij zitting in het Algemeen Bestuur van De Piëlhaas als adviseur.

  Op eigen initiatief initieert en ontwikkeld dus senaat projecten ten behoeve van de vasteloavend. Zo heeft zij het seniorencarnaval nieuw leven ingeblazen, het Piëlhaas monument op het Schouwburgplein en ondersteunt zij het bolderkar project van het voorgezet onderwijs in de gemeente Venray.

  Hoe doen ze dat?

  De Senaat vergadert een aantal keren per jaar. Zowel binnen als buiten het Vasteloavesseizoen. Eenmaal per seizoen worden de voorzitters van De Piëlhaas en D’n Hazekeutel uitgenodigd om het seizoen te evalueren en een doorkijk te maken naar de toekomst.

  Naast het toezicht houden, gevraagd en ongevraagd advies en het bewaken van de Vasteloavescultuur, vieren ze zelf natuurlijk ook nog steeds Vasteloavend.

  Je kunt ze treffen bij de Prinseproklemasie, Circus Mök, bij de installatie van de Prins, in de Vastelaovesmis en op de Prinsrecepties. Kortom je kunt ze tegenkomen vanaf de opening van het Vasteloavesseizoen (11-11) tot en met de sluiting als Aswoensdag begint.

  Senatoren willen Vastelaovend in het juiste perspectief blijven zien. Dit betekent dat alles gedaan moet worden voor maximale feestvreugde en dus toegezien moet worden op een perfecte organisatie vanuit de gehele vereniging, maar toch ook niet uit het oog verloren mag worden dat Vastelaovend niet al te serieus genomen moet worden en dat alles onder het aloude Venrayse Vastelaovesmotto:

  “PIËLHAAS BLIEF WAKKER!”